Til familiene i Dansehagen Åpen Barnehage

Barnehagene har begynt å åpne opp mer nå i disse dager. Dansehagen vil også åpne opp mer fra neste uke, dvs fra 8.juni og fram til 17.juni som er siste dag før sommerferien.

Vi følger myndighetenes anbefalinger så langt det er mulig, og tilpasser tilbudet vårt ut fra vern om familiene, våre personal-ressurser og -forutsetninger og ut fra våre lokaler.

Dansehagen fortsetter med å åpne mer opp, men forsiktig, litt etter litt slik at det blir på en kontrollert måte og slik helseministeren anbefaler. Det blir fremdeles en annerledes måte enn vi vanligvis gjør.

Trygghet og helse står aller først i fokus for oss alle.

I de to ukene slår vi sammen kohortene våre til en gruppe. Vi åpner opp alle tre dagene med noe redusert åpningstid. Det har fra myndighetenes side blitt oppfordret og anbefalt å være ute, bruke uteområdet. Vi ønsker da å bruke nærmiljøet med to dager ute og en dag inne. Mandager og onsdager blir utedager, og tirsdagen blir innedag.

Vi har i løpet av tiden som er gått, funnet to kjekke uteplasser i nærmiljøet. Disse har vi blitt litt kjent med, og vi ser det skal bli spennende å utforske dem nærmere i sammen med barna og foreldre/foresatte. Vi planlegger i forkant av hver tur, som vi tenker skal skje i allslags vær. Referater skrives, og styrer og personalet samarbeider for videre program.

På innedagen kommer vi til å åpne opp for aktivitet i begge danse/leke-salene.

Vi tilbyr bl a formings-aktiviteter ved stort bord. Videre vil vi ha underholdende samling med sang, musikk, m.m på gulv, som det pleier å være, og som er en selvfølge hos oss.

Her samles barn, foreldre og personal. Vi passer på og øver på å holde en meters avstand.

På morgenen på innedagen skal personalet rengjøre/sprite dørhåndtak, lysbrytere, knaggrekker m/benker, dørkarmene før bruk, og i samarbeid med rengjøringshjelpen.

Videre skal personalet rengjøre, «sprite» vaske leker, alle kontaktflater, m.m etter at brukergruppen er gått hjem.

Personalet skrive referat, har møte med styrer, evaluerer tilbudet underveis, samt planlegger for neste gang. Personalet skal også ha sin matpause med avstand fra hverandre.

Sammen skal man holde hygienerutiner, ha et hyggelig «treff», samtidig som man passer på å holde en viss avstand fra hverandre.

Vi fortsetter med forhånds-samarbeid mellom familie og personale i denne tiden, og vi avtaler, har en dialog, med den enkelte familie, før de kommer til Dansehagen.

De familier som er interessert i å komme, kontakter styrer, og avtaler når de kan komme, i første omgang via e-post:

Barnets navn og alder og foresattes navn og mobilnummer til post@dansehagen.com

Styrer vil så sjekke brukerlisten vi har, og se hvor langt vi kan gi plass til flere barn. Vi vil sjekke dette fra uke til uke for å gi rom for familier som er interessert.

På den måten kan personalet ha kontroll over hvem som kommer til de ulike dagene.

Inngangsdørene vil være stengt når gruppen er kommet, og barnehagen blir dermed åpen kun for de som har meldt sin interesse på forhånd.

Vi beholder våre gjennomtenkte hygienetiltak.

Vi har plakater som minner oss alle om at vi må være friske når vi kommer til barnehagen. Dersom du/dere har snue eller forkjølelse eller andre luftveis-symptomer kan dere ikke komme i barnehagen. Har man allergi, må man ha med erklæring fra lege som bekrefter det.

Vi vil praktisere håndvask-rutiner sammen med barna og foreldrene, og forsøke å forklare barna hvorfor det er viktig å følge disse i det daglige.

Antibac-utstyr for hånd og overflater plasseres like innenfor inngangsdørene.

Familiene kommer samtidig, men prøver å bruke hver sin inngang, holde avstand. Noen familier bruker skyvedøren, og noen familier bruker den andre inngangsdøren, med litt avstand.

To av personalet fordeler seg på henholdsvis skyvedør og inngangs-dør og ønsker velkommen😊

Man vasker hender/spriter hender når man kommer, når man har vært på toalettet, og når man går hjem/ut. Måltider anbefaler vi hjemme eller ute.

Vi har antiback for hånd og overflater, i de to garderobene, på vaskene i de to stellerommene, inne på selve toalettene, i kafeteriaområdet, og i leke-salen.

Vi jobber kontinuerlig med å klargjøre disse flerbrukslokalene, (som vi deler med Nord-Jæren Sportsdanseklubb) og som vi samarbeider med.

Vi klargjør lekene/utstyret for hver gang vi har åpent. Vi samarbeider på forhånd med de familiene som skal komme. Det er familier som har gått hos oss dette barnehageåret,

og som kan tenke seg å samarbeide med oss om denne løsningen som vi har kommet fram til.

Vi ser det som mest hensiktsmessig å åpne opp sakte, langsomt og forsiktig for å holde kontrollen slik helseministeren anbefaler. Han framhever at jo større og flere grupper man er sammen med , jo større vil eventuell smittefare være.

Myndighetene har nå laget en veileder med trafikklysmodell. Nivået er nå satt til gult lys pga at det er lav smittespredning blant befolkningen. Vi har imidlertid fremdeles forsterket renhold.

Vi kan lette på smitteverntiltakene ved å være flere sammen nå, men vi ønsker fremdeles å verne om de som møtes ved hjelp av våre tiltak.

Det å åpne opp i samfunnet, være sammen i grupper, og samtidig holde på rutinene «vaske hender ofte», holde en meters avstand, m.m er en krevende balansegang som vi må øve på sammen med hverandre, og som vi må lære oss.

Ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Mariann Eltervaag