Til familiene i Dansehagen Åpen Barnehage Oppstart høst 2021 ENGLISH

Påmeldingsskjema

Til kjente og nye familier i Dansehagen Åpen Barnehage

Vi starter opp nytt barnehageår den 23.august. Vi vil ha åpent for dere som er forhåndspåmeldt. Vi har ikke drop in. Dere som er interesserte i å komme gjør avtale med daglig leder, som gir dere svar, og ønsker velkommen:

Via å klikke dere inn på påmeldingsskjemaet senest dagen før ankomst. Eller Via post@dansehagen.com , to dager før ankomst. På den måten kan de ansatte ha en oversikt på hvem som kommer hver dag. Vi er pliktet til å vite antall familier som er til stede i tilfelle brann, og ved en ev. covid-19 sporing.

Myndighetene har bestemt at oppstarten skjer på grønt tiltaksnivå. Pandemien er ikke over, så vi må alle fortsette å bruke de smitteverntiltakene som vi er blitt så vant med:

-Vi må være friske når vi kommer til barnehagen.

-Vi er fortsatt nøye med å vaske/sprite hendene. -Vi legger opp til å holde en viss avstand der det er mulig. -Vi må alle holde oss hjemme, selv ved lette sykdomssymptomer.

Myndighetene sier:

Barn, foreldre/foresatte og ansatte med luftveissymptomer: 

  • Barn, foreldre/foresatte og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
  • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Barn, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

  • Barn, foresatte og ansatte skal ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon.

Vi følger myndighetenes anbefalinger så langt det er mulig, og tilpasser tilbudet vårt ut fra vern om familiene, våre personal-ressurser og -forutsetninger og ut fra våre lokaler.

 

Trygghet og helse står i fokus for oss alle.

Vi har planer om å være innendørs to dager og en dag utendørs.

Vi vil sende ut beskjed til påmeldte familier om hvilke dager som blir inne og hvilken dag som blir ute. Det vil variere fra uke til uke.

Det har fra myndighetenes side blitt oppfordret og anbefalt å være ute, bruke uteområdet. Vi ønsker da å bruke nærmiljøet slik vi gjorde i vår, like før sommeren. Det kan bli endringer underveis, men det vil vi orientere om underveis.

På innedagene kommer vi til å åpne opp for aktivitet i begge danse/leke-salene. Her samles barn, foreldre/foresatte og personal til hyggelige stunder sammen, samtidig som vi følger hygienerutinene.

Vi fortsetter som tidligere med forhånds-samarbeid før familiene kommer til Dansehagen. På den måten går registreringen av fremmøtte raskt og med det samme man ankommer barnehagen.

Vi har plakater som minner oss alle om vaner som forebygger smitte.

Vi vil praktisere håndvask-rutiner sammen med barna og foreldrene, og forsøke å forklare barna hvorfor det er viktig å følge disse i det daglige.

Familier kommer gjerne samtidig, og prøver da å bruke hver sin inngang. Noen familier bruker skyvedøren, og noen familier bruker den andre inngangsdøren. Personalet ønsker velkommen!

Måltider: Man vasker hendene før og etter måltid. Vask av bord og stoler etter måltid. Spis kun medbrakt mat og drikke. Det er ikke tillatt å dele mat og drikke med andre. Kjøkkenet er kun for de ansatte.

I stellesituasjonen skal stellebordet desinfiseres før og etter bruk. Bleiene skal has i poser før de kastes i bleiebøtta. Vask alltid hendene etter stellesituasjonen.

Vi har antiback for hånd og overflater, i de to garderobene, på vaskene i de to stellerommene, i kafeteriaområdet, og i leke-salene.

Vi jobber kontinuerlig med å klargjøre disse flerbrukslokalene, som vi deler med Nord-Jæren Sportsdanseklubb og som vi samarbeider med.

Vi klargjør lekene/utstyret for hver gang vi har åpent. Vi tar imot familiene som vil komme, og som kan tenke seg å samarbeide med oss om denne løsningen som vi er kommet fram til. Det kommer til å være nye barn og voksne, og det er familier som har gått hos oss før.

Barnehagene følger en veileder med trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Nivået er grønt nå etter sommerferien. Vi må imidlertid være klar over at dette kan forandre seg på kort varsel. Vi sender ut beskjed via mail evt hjemmesiden www.dansehagen.com

Det å åpne opp i samfunnet, være sammen med andre mennesker, og samtidig holde på rutinene «vaske hender ofte», holde en viss avstand, m.m er en krevende balansegang som vi må øve på sammen med hverandre, og som vi må lære oss.

Ønsker dere hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Mariann Eltervaag