Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/