Til familier i Dansehagen Åpen Barnehage

Barnehagene har begynt å åpne opp nå i disse dager. Dansehagen har også begynt å åpne opp. Vi holder fortsatt åpent «på gløtt.» Vi følger myndighetenes anbefalinger så langt det er mulig, og tilpasser tilbudet vårt ut fra vern om familiene, våre personal-ressurser og -forutsetninger og våre lokaler.

Dansehagen åpner gradvis opp, kontrollert, forsiktig og litt etter litt slik helseministeren anbefaler, men det vil bli på en veldig annerledes måte enn vi vanligvis gjør.
Trygghet og helse står spesielt aller først i fokus for oss alle.

Dansehagen Åpen Barnehage vil ikke fungere på samme måte som før. Barnehagen vil være åpen på en sterkt begrenset måte både når det gjelder åpningstid, leketilbud og leketid.
Vi har i løpet av de to første ukene vi har hatt åpent, kommet fram til at vi bruker kun en sal. Vi er interessert i at vi skal få dette til på en god og trygg måte for alle parter, for å hindre eventuell smitte.

Vi er innstilt på å tilby formings-aktiviteter ved stort bord og underholdende samling med sang, musikk, m.m på gulv, som det pleier å være.

Før sommerferien vil det være mulig for tilsammen ca 8-10 familier å komme til oss. Vi har også kommet fram til en oppholdstid på 2 timer pr familie pr dag slik vi ser det nå..  Vi fortsetter med en fast innedag på mandagene, og en fast utedag på tirsdagene. Hver familie får tilbud om å komme to mandager og to tirsdager, dvs over to uker/14 dager. Så ber vi familien om å være hjemme to uker, for så å komme tilbake over en to ukers periode igjen. Når disse familiene er hjemme, får nye familier det samme tilbudet.

Vi har altså startet opp gruppe på 10-11 personer sammen. Våre kohorter på 5 personer blir altså slått sammen til større gruppe. Her samler vi da barn, foreldre og personal, ut i fra våre forutsetninger nå. Myndighetene har anbefalt mer åpning av samfunnet, med bl a større grupper i sammen, og vi prøver oss fram.

Sammen skal man holde hygienerutiner, ha et hyggelig «treff», samtidig som man skal holde 1-2 meters avstand. Gruppen som er tilstede vil være i samme sal hele tiden de er i barnehagen.

Resten av barnehagedagen vil være forbeholdt personalet som skal rengjøre, «sprite» vaske leker, alle kontaktflater, m.m etter gruppen. Videre skal personalet skrive referat, ha møter med styrer, evaluere tilbudet underveis, samt planlegge for neste gang. Personalet skal også ha sin matpause med avstand fra hverandre. Personalet skal bruke mandagen/søndagen til å rengjøre lokalene i samarbeid med rengjøringshjelpen.

Dette vil kreve forhånds-samarbeid mellom familie og personale, da vi vil avtale, ha en dialog, med den enkelte familie, før de kommer til Dansehagen.

De familier som er interessert i å komme, kontakter styrer, og avtaler når de vil komme, i første omgang via e-post: Barnets navn og alder og foresattes navn og mobilnummer til post@dansehagen.com
Styrer setter opp, de som vil komme, på en liste. Styrer kontakter da hver familie på telefon eller mail og avtaler dager der de har fått plass. Styrer/daglig leder har tett samarbeid med øvrig personale og foreldre/foresatte der det informeres om innholdet i innedagen og innholdet i utedagen.
På den måten kan personalet ha kontroll over hvem som kommer til de oppsatte dagene, og imøtekomme ønsker fra den enkelte familie.

Inngangsdørene vil være stengt når gruppen er kommet, og barnehagen blir dermed ikke åpen for andre enn de som har meldt seg på listen på forhånd.

Vi har innført gjennomtenkte hygienetiltak. Vi har plakater som minner oss alle om at vi må være friske når vi kommer til barnehagen. Dersom du/dere har snue eller forkjølelse eller andre luftveis-symptomer kan dere ikke komme i barnehagen. Har man allergi, må man ha med erklæring fra lege som bekrefter det.
Vi praktiserer håndvask-rutiner sammen med barna og foreldrene, og forsøker å forklare barna hvorfor vi må følge disse i det daglige.
Antibac-utstyr for hånd og overflater er plassert like innenfor inngangsdørene. Familiene kommer samtidig, men bruker hver sin inngang, og holder avstand. To av personalet fordeler seg på henholdsvis skyvedør og inngangs-dør og ønsker velkommen. Man vasker hender/spriter hender når man kommer, når man har vært på toalettet, og når man går hjem/ut.

Måltider anbefaler vi hjemme eller ute. Obs! På utedagen har vi med oss matpakke og drikke.
Vi har antiback for hånd og overflater, i de to garderobene, på vaskene i stellerommene, inne på selve toalettene, i kafeteriaområdet, og i begge leke-salene.

Vi har jobbet en stund for å klargjøre disse flerbrukslokalene, (som vi deler med Nord-Jæren Sportsdanseklubb) Vi klargjør lekene/utstyret for hver gang vi har åpent. Vi samarbeider på forhånd med de familiene som skal komme. Det er familier som har gått hos oss dette barnehageåret, og som kan tenke seg å samarbeide med oss om denne løsningen som vi har kommet fram til.

Vi ser det som mest hensiktsmessig å åpne opp sakte, langsomt og forsiktig for å holde kontrollen slik helseministeren anbefaler. Det å åpne opp i samfunnet, være sammen i grupper, og samtidig holde på rutinene «vaske hender ofte», m.m og samtidig, holde 1-2 meters avstand, er en krevende balansegang som vi må øve på sammen med hverandre, og som vi må lære oss.

Dansehagen kan altså tilby følgende:
Gruppe på ca 10-11 personer som møtes over 14 dagers periode. (2mandager og 2 tirsdager) På denne måten vil det ikke bli for mange nye personer å ha kontakt med. Helseministeren framhever at jo større og flere grupper man er sammen med , jo større vil smittefaren være.
Hver gruppe får tilbud om å være i barnehagen
Mandag: 2 timer. Gruppen kommer 09.30-11.30 til stor sal, sal 1
Tirsdag: 2 timer. Gruppen kommer 09.30-11.30

På mandagen er gruppen i samme sal hele tiden de er i Dansehagen. Både aktiviteter ved bordet og samlingen vil foregå i samme sal.

Ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Mariann Eltervaag