Hjem

Dansehagen Åpen Barnehage

Lek, sang, dans og mye mer!!

Bikubå, Hillevågsveien 70, 4016 Stavanger
Tlf: 932 58 128

Mandager, Tirsdager, Onsdager kl.09.00-14.20

Sang/dansesamlingene våre er kl 10.00 og ca kl 13.35

 Dansehagen Åpen Barnehage er for barn fra 0-6år

I følge med omsorgsperson:

(mor, far, bestemor, bestefar, dagmamma, praktikant…)

Barnehagen er et tilbud til alle som ønsker å være sammen med nye og gamle venner.
 Dansehagen Åpen Barnehage;
En barnehage vi er glade i!
En barnehage med mennesker i utvikling!
Velkommen som samarbeidspartner og medmenneske!
Vi anbefaler gode tips til foreldre fra barne-ungdoms- og familiedirektoratet på: https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/